S i z   o n u   u m u r s a m a z s a nı z ,   d o ğ a   s i z i   h i ç   u m u r s am a z . . .
  | Agaclar.Net Forum | Agaclar.Net Galeri | Fotoğraf Yarışmaları | Alışveriş | İletişim |
 ANA SAYFA   BİTKİ VERİTABANI     

 

 

 Türkçe Adına Göre Alfabetik Ağaç Listesi   [ Yeni Arama ]
A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Tümü
Kafkas tüylü huşu
 Kafkas tüylü huşu
 Betula litwinowii
 Huşgiller
Kafkasya Meşesi
 Kafkasya Meşesi
 Quercus macranthera
 Kayıngiller
Kanatlı Ceviz
 Kanatlı Ceviz
 Pterocarya fraxinifolia
 Cevizgiller
Kara Meşe
 Kara Meşe
 Quercus libani Olivier
 Kayıngiller
Karaçam
 Karaçam
 Pinus nigra
 Çamgiller
Kasnak meşesi
 Kasnak meşesi
 Quercus vulcanica
 Kayıngiller
Katalpa
 Katalpa
 Catalpa bignonioides
 Bignoniaceae
Katran ardıcı
 Katran ardıcı
 Juniperus oxycedrus L.
 Servigiller
Kauçuk
 Kauçuk
 Ficus elastica
 Dutgiller
Kayın
 Kayın
 Fagus sylvatica
 Kayıngiller
Kayın gövdeli akçaağaç
 Kayın gövdeli akçaağaç
 Acer trautvetteri
 Akçaağaçgiller
Kayısı ağacı
 Kayısı ağacı
 Prunus armeniaca
 Gülgiller
Kazdağı göknarı
 Kazdağı göknarı
 Abies equi-trojani
 Çamgiller
Keçiboynuzu ağacı
 Keçiboynuzu ağacı
 Ceratonia siliqua
 Baklagiller
Kermes Meşesi
 Kermes Meşesi
 Quercus coccifera
 Kayıngiller
Kestane
 Kestane
 Castanea sativa
 Kayıngiller
Kıbrıs akasyası
 Kıbrıs akasyası
 Acacia cyanopyhlla
 Baklagiller
Kıbrıs sediri
 Kıbrıs sediri
 Cedrus brevifolia
 Çamgiller
Kırmızı akçaağaç
 Kırmızı akçaağaç
 Acer rubrum
 Akçaağaçgiller
Kırmızı Amerikan Meşesi
 Kırmızı Amerikan Meşesi
 Quercus rubra
 Kayıngiller
Kırmızı ıhlamur
 Kırmızı ıhlamur
 Tilia rubra DC.
 Ihlamurgiller
Kısmet ağacı
 Kısmet ağacı
 Clerodendrum trichotomum
 Mineçiçeğigiller
Kızılçam
 Kızılçam
 Pinus brutia
 Çamgiller
Kızılcık
 Kızılcık
 Cornus mas
 Kızılcıkgiller
Kokulu ardıç
 Kokulu ardıç
 Juniperus foetidissima
 Servigiller
Köpek zehiri
 Köpek zehiri
 Apocynum venetum
 Zakkumgiller
Kral ağacı
 Kral ağacı
 Paulownia tomentosa
 Sıracaotugiller
Küçük yapraklı ıhlamur
 Küçük yapraklı ıhlamur
 Tilia cordata
 Ihlamurgiller
Kumquat
 Kumquat
 Fortunella margarita
 Turunçgiller
Kurşun Kalem Ardıcı
 Kurşun Kalem Ardıcı
 Juniperus virginiana
 Servigiller
Kuş üvezi
 Kuş üvezi
 Sorbus aucuparia
 Gülgiller

 

.